Mediumschap

 

De mogelijkheid om contact te hebben met dierbaren als een mogelijkheid bij rouwverwerking

Mental Mediumschap in de 21 ste eeuw. Een mogelijkheid ter verlichting van de pijn, en omgaan met verlies 

 

De nood van vandaag even toegelicht.

 

Wat is het? 

Het contact opnemen met overledenen lijkt voor veel mensen een feit waar men moet in “geloven” of het wordt door velen meteen verticaal geklasseerd in het rijk van fantasie, kermisattractie, en of onzin. Voor velen bestaat er geen leven na de dood, ondanks dat er al eeuwen onomkeerbaar bewijs is geleverd voor het energetisch voortbestaan van de mens na het fysieke lichamelijke overlijden bij mens en dier. Hoe komt het toch dat vele mensen ondanks alle kritiek en spot toch stiekem naar een medium gaan als verlichting voor rouw, verdriet, hulp of gewoon als ruggensteun voor het wegnemen van angst voor sterven of uit nieuwsgierigheid?

 

 

Mediumschap is al zo oud als er mensen zijn op deze planeet en graag leggen we het één en ander voor u uit zodat u geloven veranderd in weten. Deze uiteenzetting over het vak medium staat los van en overstijgt elke vorm van religie en of religieuze beweging of stroming. Religie is massa controle beïnvloeding, spiritualiteit is uw individuele relatie of en connectie, een verbintenis met al wat rond ons zichtbaar en onzichtbaar aanwezig is. Als al uw 5 zintuigen in harmonie met elkaar werken gaat uw bewust horen, zien, voelen, ruiken en proeven en dit is wat men verkeerd het 6 de zintuig noemt.

 

 

Wie bent u werkelijk ? wat zijn geesten?

 

wel dat bent u zelf!  U bent een geest in een fysiek lichaam dat ervaring opdoet op deze planeet aarde.

 

we kijken even naar de energetische anatomie van de mens. Een mens is een multidimensionaal wezen dat naast het fysieke lichaam ( skelet met organen en stelsels) ook een energie lichaam om zich heen heeft.  Een electromagnetisch veld, met verschillende lagen, hoger mentaal, mentaal, emotioneel, spiritueel, en geestelijk lichaam, allemaal lagen in de aura. De ziel is uw ware kern en bevindt zich achter het fysieke hart op energetisch niveau.

U bent een vonk van energetische liefde. Natuurlijk bent u ook een fysiek mens met een lichaam van vlees en bloed en draagt u een naam, de naam die uw ouders u gegeven hebben. Maar wie bent u werkelijk? U bent puur energie IN een fysiek lichaam, dat geestlichaam wordt genoemd, vanuit religieuze kringen noemt men dit de ziel. Deze vonk van licht en energie wie u eigenlijk bent, belichaamt het door conceptie gevormde fysieke lichaam gemaakt door uw ouders, als de foetus rond de 3 de maand van de zwangerschap volledig gevormd is. De ziel is energetisch waarneembaar en ligt achter het fysieke hart. 

 

U bent wel bij de conceptie al aanwezig in de geest en bent in de aura van de ouders aanwezig. U daalt dan via uw moeder haar schedel zo lang de kruinchakra(energetische poort boven op de schedel), via de ruggengraat in haar baarmoeder en de baby is bezield. 

 

Dit is de levende geest. Een geest is dus een levend individu zonder fysiek lichaam; dat een eigen vrije wil heeft, dat kan horen, praten, voelen en dus een eigen persoonlijkheid heeft, en dit is de kern van alle leven. In tegenstelling tot wat vele wetenschappers beweren dat het bewustzijn niet verder leeft bij de fysieke dood, (omdat ze niet snappen dat bewustzijn een deel is van het geest lichaam en niet enkel het gebruik van de fysieke hersenen dat door het geestlichaam bestuurd wordt) Elke ziel is uniek en leeft op aarde normaal gemiddeld 80 jaar, en keert daarna weer terug naar het universum, een druppel die terugkeert naar de oceaan, zeg maar.Keer op keer mogen we lessen leren, ervaringen op doen als mens en mogen we zelf terug herinneren wie we echt zijn. Reïncarnatie is een wetenschap die in de westerse wereld verloren is geraakt maar wel degelijk een feit is want u heeft al meerdere levens achter de rug en dit is ook bij u  na te checken en dus controleerbaar. Maar dit even ter zijde. 

 

Nu u weet wat een geest is, u bent er dus zelf één, kan u begrijpen dat u na uw aardse leven niet via uw moeder terug naar huis kunt.Dus het sterven proces is gewoon het stoppen van het fysieke lichaam zijn functies waarbij het geest lichaam los komt van het fysieke lichaam dat begraven of gecremeerd wordt. Een medium is in dit vak term een persoon die energie in taal kan omzetten zoals een radio golven opvangt en omvormt in frequenties en taal en muziek, zo zijn er op aarde extra gevoelige mensen die de gave hebben om deze energie van geesten te voelen en hiermee te communiceren.  

 

Waarom willen de geesten van overleden personen communiceren?

 

Wat doet u als u op uw vakantiebestemming bent aangekomen? U laat even weten dat u een fijne reis hebt gehad, u stuurt een berichtje, via sms, telefoontje. U communiceert. Wel, uw dierbaren hebben net dezelfde behoefte en hun basis behoefte is ons mensen, achtergelaten familie gerust stellen dat alles OK is, dat ze de overgang goed doorstaan hebben en dat ze geen pijn meer hebben dat ze niet alleen zijn en nog steeds blijvend ons bijstaan en ons in het oog houden wetend wat wij op aarde uitspoken. Dit is de hoofdbehoefte. Een andere noodzaak is dat onze dierbaren nog steeds ons liefhebben en ons wensen te helpen in de realiteit dat men op aarde veel te weinig weet van de mogelijkheden van dimensies en contact met de kosmos.

En een andere doelstelling is wegnemen van de angst voor de dood en het onbekende.

 

Is iedereen die gevoelig is een medium?

 

Elk persoon kan fietsen maar is daarom geen wielrenner, mensen worden met deze extra gevoeligheid geboren maar iedereen kan min of meer deze gevoeligheid tot op een bepaalde hoogte aanleren. Het dient wel op de correcte manier geuit te worden en zonder hulp van attributen. Veel mensen willen een foto van een overleden persoon om zich daarop te concentreren. Dit is niet de correcte manier. Een medium is een persoon die zonder voorafgaande kennis en middelen, een beschrijving moet kunnen geven van de energetische aanwezigheid van personen in de kamer zonder foto’s of aan de overleden persoon gelinkte voorwerpen. Zo krijgt men ook het bewijs dat de persoon op dat moment daar in de kamer werkelijk aanwezig is en niet een herinnering of gedachte vorm is dat men uit de aura van uw cliënt kan lezen. Sceptici noemt dit cold reading, ( het linken aan lichaamstaal en non verbale communicatie wat entertainers en goochelaars dikwijls doen. )  Soms kan men ook een foto nemen van de kamer waar de sessie doorgaat en bij de juiste intentie staat ook de geest van de overleden op de foto. Geen beter bewijs. Een camera kan niet waarnemen wat er niet is. Zo kan men al gauw het kaf van het koren scheiden. 

 

Het doorgeven van boodschappen vanuit andere dimensies en contact met de overkant en niet alleen van overleden heeft altijd al bestaan. In onze westerse beschaving kan men enkel alleen al als men de bijbel openslaat heel veel passages doorbladeren in het nieuwe en oude testament waar contact met de geest centraal staat, trouwens 1/3 van de hoeksteen van het christelijke geloof is gebaseerd op de (Heilige ) geest. 

 

Een stem sprak, verschijningen en paranormale verschijnselen zijn al zo oud als de mens en vooral in de 19 de eeuw via de gezusters Fox uit New York terug onder de aandacht gebracht waar ze via seances, gesprekken  met overledenen een beweging of stichting begonnen wat de bakermat is voor het huidige spiritisme. Eind 19 de eeuw ging de beweging omwille van de vele burgeroorlogen in de USA naar Engeland, waar het spiritisme zeer populair was en hun hoogtepunt bereikte in de jaren 30 en 40 voor en tijdens wereld oorlog 2 omdat vele nood hadden om te weten waar de gesneuvelden naar toe waren en wie er nog in leven was ja of nee. Na Engeland kent het spiritisme overal in Europa een bloei en ook verzet van conservatieve religieuze kringen omdat het spiritisme zwart op wit leven na de dood bewijst waar anderen enkel de mensen met vage geloof dogma’s rond de oren slaat. 

 

Angst voor controle verlies? Tijd voor verandering. 

 

Mentaal mediumschap gaat via het verstand, de mind, het medium hoort en krijgt beelden door van de overledene die naast de persoon staat en als een papegaai alles doorverteld. Het medium hoort, voelt, en of ziet de persoon en geeft de boodschap door aan de aanwezigen. Het medium beschrijft hoe de persoon eruit ziet, en geeft de geschiedenis van de persoon en feiten van diens leven. 

 

 

Mentaal Mediumschap is het bekenst bij het grote publiek.

Mentaal mediumschap gaat via het verstand, de mind, het medium hoort en krijgt beelden door van de overledene die naast de persoon staat en als een papegaai alles doorverteld. Het medium hoort, voelt, en of ziet de persoon en geeft de boodschap door aan de aanwezigen. Het medium beschrijft hoe de persoon eruit ziet, en geeft de geschiedenis van de persoon en feiten van diens leven. 

 

Mentaal mediumschap is het meest populaire in de westerse landen en een beroemd medium die via deze weg werkt zijn de Britse mediums Gordon Smith en Tony Stockwell. Mental mediumschap is een tak binnen het spiritisme dat gebruikt wordt voor de term contact met de spirituele wereld  via mentale overdracht. Dit wil zeggen de persoon die de info wil doorgeven , geeft  de indrukken, namen, plaatsen door via de gevoeligheid van de persoon die deze info ontvangt. Het medium gebruikt daarbij haar of zijn helderziendheid, heldervoelendheid, helderhorendheid, enz. Sommige mensen zijn meer visueel dan auditief andere meer gevoelig dan horen, het is altijd anders in een unieke volgorde.  Een goed medium krijgt de info via de spirituele door zonder hulp van andere attributen, zoals kaarten, pendels, foto’s,kristallen bollen en zo. Dit zijn leuke dingen om je gaven mee te ontwikkelen en foto’s lezen enzo is psychometrie en is geen mediumschap.  Dus een persoon die zegt een medium te zijn die een foto nodig heeft om contact te maken doet aan psychometrie en is geen medium. Als je in Engeland hier mee aankomt kan je meteen je koffers pakken. Er is niks mis met psychometrie en er zijn heel veel mensen die hun helderziendheid ontwikkeld hebben maar daarom niet goed met overledenen kunnen werken.   In het Engels heb je daar een beter woord voor dan het Nederlands. A psychic is not a medium dear. 

 

Een medium is het hele pakket in zijn geheel. Niks is beter dan de ander. Laat me duidelijk zijn.Iedereen kan zijn gaven ontwikkelen op zijn eigen unieke manier maar ken je vak.  Mensen apen graag anderen na en het is niet omdat een bepaalde beroemde persoon op tv komt dat het daarom zo hoort.Blijf daarom jezelf en ga niks alles doorheen gooien. In onze lage landen zijn we daar expert in.Maar er is beterschap. Heb je vragen rond mental mediumschap laat het ons weten.Voor persoonlijke boodschappen kan je best een afspraak maken.

 

Mental mediumschap is een unieke manier om te helpen bij uw verlies van een dierbare te verwerken en terug zin te krijgen in de cirkel van het leven. Uw leven zal veranderen van geloven in weten. Wij geven u enkel advies en u doet daarmee wat u wil. Als u echte oren heeft dan sijpelt het door en zal u inderdaad veranderen.

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved 2018

Contact Isabelle:

Isabelle Duchene

Tel 0032 472 56 48 24

Btw be 0703 815 964

isabelleduchene@skynet.be

 

 

 

 

 

 

Praktijk uren 

 

Maandag tot vrijdag van

9 u tot 22 u.

Zaterdag van 9 u tot 13 u 

steeds op afspraak.

 

 

   Veel sterkte, ik ben er voor u